บัตรกดเงินสด A money


บัตรกดเงินสด A money ให้วงเงินสุดคุ้ม
รายได้ - เงินเดือน 7,000 บาทขึ้นไป
จำนวนดอกเบี้ย - ไม่เกิน 25% ต่อปี
อายุ - ระหว่าง 20-60 ปีบัตรกดเงินสด A money สมัครบัตรกดเงินสด A money บัตรกดเงินสดดิจิทัล 2566

A money คืออะไร? บัตรกดเงินสด A money A money วงเงินเท่าไร 2023

บัตรกดเงินสดเอมันนี่ (A Money) บัตรกดเงินสดประเภทสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล (Revolving Loan) มีบริการสินเชื่อเงินสดที่ไม่ต้องใช้บัตร เพียง A money e-Card ก็สามารถตอบโจทย์ชีวิตยุคดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ด้วยบริการที่หลากหลาย ทั้งสะดวก รวดเร็ว ครบจบในที่เดียว บัตรกดเงินสด A money สามารถตอบโจทย์คนวัยทำงานได้ดี โดยเฉพาะคนที่มีรายได้อย่างน้อย 7,000 บาทต่อเดือนก็สามารถสมัครบัตร A moneyได้

ซึ่งบัตรกดเงินสด A money มีวงเงินให้สูงสุด 5 เท่าของรายได้สำหรับลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ส่วนลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาท ก็มีวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ นอกจากนี้ ก็มีดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่ร้อยละ 17 ถึง 25 ต่อปี โดยสามารถคืนเงินขั้นต่ำเพียงร้อยละ 3 หรือ ไม่ต่ำกว่า 100 บาทเท่านั้น ซึ่งมีค่าธรรมเนียม คือ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี อัตราดอกเบี้ยต่อปีเป็นจำนวน 17%-25% ต่อปี และค่าติดตามทวงถามหนี้

สมัครบัตรกดเงินสด หรือบัตรกดเงินสด A moneyยังไง? ทําบัตรกดเงินสดยังไง?  2023

สำหรับวิธีการสมัครบัตรกดเงินสด A money นั้น ก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ซึ่งมีวิธีการสมัครอยู่ 3 วิธี ได้แก่ สมัครผ่านเว็บไซต์ สมัครผ่านสาขาใกล้บ้าน และสมัคร A money ผ่านแอพ ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้

  • สมัครบัตรกดเงินสด A moneyผ่านเว็บไซต์: โดยเข้าไปที่ https://www.amoney.in.th/online_register 
  • สมัครบัตรกดเงินสด A moneyผ่านสาขาใกล้บ้าน: โดยเข้าไปตรวจสถานที่สาขาและเวลาทำการได้ที่ www.amoney.in.th/branch/ 
  • สมัคร A money ผ่านแอพ: สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยตัวเองง่าย ๆ  โดยทำการดาวน์โหลดและเข้าไปที่แอพ “A money จากนั้นเลือกเมนู “ทําบัตรกดเงินสด” และทำการระบุข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วนเพื่อสมัครบัตรกดเงินสด A money ให้สมบูรณ์

เอมันนี่ใช้เอกสารอะไรบ้าง A money เช็คบูโรไหม 2023

ซึ่งเงื่อนไขการสมัครของผู้สมัครบัตรกดเงินสด A money เพื่อทําบัตรกดเงินสดนั้น จะต้องมีสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 20 ถึง 60 ปีบริบูรณ์ มีรายได้ประจำอย่างน้อย 7,000 ต่อเดือน และไม่มีการเช็คบูโรใด ๆ ทั้งสิ้น

โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบัตรกดเงินสด A money เพื่อทําบัตรกดเงินสดนั้น ได้แก่

  • เอกสารในการสมัครบัตรกดเงินสด A money สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ ได้แก่ บัตรประชาชน บัตรข้าราชการตัวจริง และเอกสารแสดงรายได้
  • เอกสารในการสมัครบัตรกดเงินสด A money สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนโดยโอนผ่านธนาคาร ได้แก่ สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และบัญชีธนาคารที่แสดงเงินเดือน ย้อนหลัง 3 หรือ 6 เดือนล่าสุด ติดต่อกัน
  • เอกสารในการสมัครบัตรกดเงินสด A money สำหรับผู้ที่รับรับเงินเดือนโดยไม่โอนผ่านธนาคาร ได้แก่ สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้