ข่าวรัฐบาลแจกเงินประกันรายได้ข้าว และแนะนำช่องทางเช็คเงินประกันราคาข้าว ธกสเช็คเงินประกันราคาข้าวราคาล่าสุด เงินประกันรายได้ข้าวปี 2566 ใครได้บ้าง

อย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่งออกสินค้าด้านการเกษตรเป็นลำดับต้นๆของโลก ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าราคาผลผลิตทางเกษตรที่ผันผวนไปตามราคาตลาดโลกก็ถือเป็นปัญหาสะสมที่รัฐบาลยากจะแก้ไขมาอย่างยาวนาน แน่นอนว่าหากจะพูดถึงผลผลิตทางการเกษตรที่ถือเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศไทยเชื่อว่าหลายคนก็คงจะนึกถึงข้าวเป็นอย่างแรก โดยในปี 2566 ที่เศรษฐกิจทั่วโลกค่อนข้างผันผวนอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ไม่น้อยเลยทีเดียว ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ออกมาตรการเงินประกันรายได้ข้าวปี 64 มาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในครั้งนี้รวมไปถึงสนับสนุนเกษตรกรให้ดูแลและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรเหล่านี้ที่จะออกมาในปี 2566 หรือปี 2023 อย่างมีคุณภาพโดยมีเงื่อนไขว่าเกษตรกรที่จะลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อรับเงินประกันรายได้ข้าวจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2566/2566 เท่านั้นจึงจะสามารถรับค่าประกันรายได้ข้าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ สำหรับเกษตรกรท่านใดที่ไม่แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการรับเงินประกันรายได้ข้าวปี 64 หรือไม่ คุณก็สามารถเช็คสิทธิ์และตรวจเงินประกันรายได้ข้าวของคุณทางออนไลน์ผ่านทางเว็ปไซต์ chongkho.inbaac.com ด้วยตัวเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เงินประกันรายได้ข้าวปีการผลิต 2566/2566 ได้เท่าไหร่

หลังจากที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือเกษตกรเงินประกันรายได้ข้าวปี 64 ออกมาเชื่อว่าหลายคนก็คงจะสงสัยว่าค่าประกันรายได้ข้าวจากโครงการนี้จะแจกจ่ายให้เกษตรกรเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่และจะต้องทำอย่างไร ในส่วนของรายละเอียดเงินประกันรายได้ข้าวปีการผลิต 2566/2566 ทางกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์จะมอบเงินประกันรายได้ข้าวให้แก่ชาวนาในงบประประมาณที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดหรือประเภทของพันธุ์ที่ปลูกซึ่งคุณสามารถดูเงินประกันรายได้ข้าวแต่ละชนิดผ่านทางประกาศของกระทรวงได้เลย ตัวอย่างเช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ทางกระทรวงจะประกันรายได้ข้าวที่ราคาตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ในกรณีที่ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิในตลาดต่ำกว่า 15,000 บาทต่อตัน เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับเงินจากการขายข้าวเปลือกหอมมะลิในราคาตันละ 15,000 บาท โดยส่วนต่างหรือเงินประกันรายได้ข้าวนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมอบหน้าที่ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์โอนเงินค่าประกันรายได้ข้าวให้แก่ชาวนาเป็นรอบทั้งหมด 10 รอบ สำหรับเกษตรกรท่านใดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรับเงินประกันรายได้ข้าวก็สามารถเช็คเงินประกันราคาข้าว ธกส ที่จะทำการโอนเข้าบัญชีธนาคารของคุณได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

 

เงินประกันรายได้ข้าวดีต่อเกษตรกรอย่างไร

ในขณะที่เศรษฐกิจทั่วโลกค่อนข้างผันผวนต้องยอมรับเลยว่าการที่รัฐบาลออกสนับสนุนเงินประกันรายได้ข้าวถือเป็นหนึ่งในมาตรการของภาครัฐที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ไม่น้อยเลยทีเดียว หากจะพูดถึงข้อดีของเงินประกันรายได้ข้าวไม่เพียงแค่ช่วยเหลือเกษตรกรจากพิษเศรษฐกิจในทุกวันนี้เท่านั้น ในบางครั้งที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้อย่างภัยธรรมชาติหรือความแห้งแล้งจากหน้าดินที่ไม่สามารถควบคุมได้ เงินประกันรายได้ข้าวเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนกับหลักประกันที่จะช่วยลดความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ให้แก่ชาวนาหรือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั่นเอง