ตรวจสอบเงินสมทบประกันสังคม พร้อมทั่งอัพเดทข่าวเงินสมทบประกันสังคมล่าสุดเงินสมทบประกันสังคมคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

หากจะพูดถึงกองทุนประกันสังคมเชื่อว่าหลายคนที่ประกอบอาชีพที่ได้รับรายได้ประจำจากรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนก็คงจะรู้จักเป็นเงินสมทบประกันสังคมเป็นอย่างดีแต่สำหรับใครที่ไม่รู้จักเงินสมทบประกันสังคมว่าคืออะไรก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเงินสมทบประกันสังคม 2567 ไปพร้อมกัน เงินสมทบประกันสังคมหรือที่หลายคนอาจจะเรียกว่าเงินประกันสังคมก็คือเงินที่นายจ้างหักจากเงินเดือนของลูกจ้างทุกเดือนเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับลูกจ้างในกรณีที่คุณเจ็บป่วย ว่างงานหรือถูกให้ออกจากงานกะทันหันรวมไปถึงในกรณีที่คุณชราภาพหรือเกษียณอายุการทำงาน ซึ่งหลายคนที่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมก็อาจจะกำลังคิดว่าส่งเงินประกันสังคมเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนคุ้มไหม ในส่วนนี้ต้องบอกเลยว่าข้อดีของการส่งเงินประกันสังคมไม่เพียงแค่ใช้เป็นเงินฉุกเฉินในกรณีที่คุณเจ็บป่วยหรือว่างงานเท่านั้น หากคุณส่งเงินสมทบประกันสังคมเข้ากองทุนประกันสังคมครบตามระยะเวลาที่ทางสำนักงานประกันสังคมกำหนดและเมื่อลองมานั่งคำนวณความคุ้มค่าดูแล้วการที่คุณจ่ายเงินสมทบประกันสังคมของคุณเหล่านี้ก็จะไม่สูญเปล่าเพราะทางสำนักงานประกันสังคมจะคืนเงินสมทบประกันสังคมให้แก่คุณในรูปแบบของเงินบำเน็จหรือบำนาญตามเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดซึ่งก็เปรียบเสมือนกับการที่คุณได้รับเงินของคุณคืนกลับมาพร้อมดอกเบี้ยระยะยาวนั่นเอง

 

บทสรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2567

จากสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่ค่อนข้างย่ำแย่ตลอดปี 2567 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างหนักและคาดว่าส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศไทยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 หรือปี 2024 แม้ว่าจะมีโครงการจากภาครัฐออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์เหล่านี้แต่ก็อาจจะไม่เพียงพอทำให้สำนักงานประกันสังคมจำเป็นต้องลดอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2567 เพิ่มอีก 3 เดือน จากเดิมที่นายจ้างจะต้องหักจากเงินเดือนลูกจ้าง 5% เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมให้เหลือเพียงแค่ 2.5% เท่านั้น ซึ่งการลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้ลูกจ้างทุกคนสามารถใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์คับขันนี้ให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่น

 

ขั้นตอนการเช็คเงินสมทบประกันสังคมต้องทำอย่างไร

สำหรับผู้ที่ทำงานประจำและส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมที่ต้องการทราบยอดเงินสมทบประกันสังคมของคุณก็สามารถเช็คยอดเงินสมทบประกันสังคมผ่านทางออนไลน์ด้วยตัวเองได้ไม่ยาก อันดับแรกให้คุณเข้าไปที่เว็ปไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แล้วลงทะเบียนเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย จากนั้นให้คุณกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเพื่อเช็คเงินสมทบประกันสังคมของคุณได้เลย ในกรณีที่คุณเช็คเงินสมทบประกันสังคมเกินยอดที่คุณจำเป็นต้องจ่าย ส่วนเกินหรือส่วนต่างเหล่านี้คุณก็สามารถดำเนินการขอเรียกเงินสมทบประกันสังคมส่วนเกินเหล่านี้คืนได้โดยมีเงื่อนไขว่าเงินส่วนเกินนั้นจะต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีเท่านั้นจึงจะสามารถขอเรียกคืนเงินดังกล่าวได้ โดยวิธีการเรียกคืนเงินสมทบประกันสังคมส่วนเกินก็สามารถทำได้ 2 วิธีนั่นก็คือการทำเรื่องขอคืนเงินผ่านนายจ้างหรือสำหรับลูกจ้างท่านใดที่ไม่สะดวกก็สามารถยื่นความจำนงค์ของคืนเงินสมทบประกันสังคมส่วนเกินได้ที่สำนักงานประกันสังคมหรือส่งเอกสารขอรับเงินประกันสังคมส่วนเกินคืนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อของคุณมาทางไปรษณีย์ด้วยตัวเองได้เช่นกัน