ทำความรู้จักกับทัวร์เที่ยวไทย พร้อมเช็คเงื่อนไขการลงทะเบียนโครงการทัวร์เที่ยวไทยโครงการทัวร์เที่ยวไทยคืออะไร

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องมาจนกระทั่งในปี 2567 และคาดว่ายังคงทวีความรุนแรงต่อเนื่องไปจนกระทั่งในช่วงต้นปี 2567 หรือปี 2024 ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกินทั่วโลกรวมไปถึงประชาชนและธุรกิจรายย่อยในประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ไม่น้อยเลยทีเดียว รัฐบาลจึงจำเป็นต้องออกโครงการรัฐมากมายมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยและช่วยเหลือผู้ประกอบให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างราบรื่น แน่นอนว่าหากจะพูดถึงโครงการรัฐที่ปล่อยออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษกิฐโครงการใหม่ล่าสุดเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเคยได้ยินชื่อโครงการทัวร์เที่ยวไทยหรือทัวร์เที่ยวไทย 5000 มาบ้างแล้วแต่ไม่รู้ว่าคืออะไร โครงการทัวร์เที่ยวไทยคือหนึ่งในโครงการรัฐที่ปล่อยมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวด้วยการแจกสิทธิ์ส่วนลดแพ็คเกจทัวร์ 40% ไม่เกินรายละ 5,000 บาทให้แก่ประชาชนที่ลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทยหรือซื้อทัวร์เท่ียวในประเทศไทยจากผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยจึงเป็นที่มาของชื่อที่หลายคนเรียกกันว่าทัวร์เที่ยวไทย 5000 นั่นเอง แน่นอนว่าหลายยคนที่สนใจลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทยก็คงจะสงสัยว่าคุณจะสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางช่องทางไหนบ้าง ในส่วนของการลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทยประชาชนที่สนใจใช้สิทธิสามารถลงทะเบียนหรือเช็คสิทธิคงเหลือตลอดโครงการได้ด้วยตัวเองผ่านทางเว็ปไซต์ www.ทัวร์เที่ยวไทย.ไทย

 

ทัวร์เที่ยวไทยเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เป็นอย่างไร

สำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทยประชาชนก็คงจะสงสัยว่านอกเหนือจากการใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทยผ่านผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในโครงการแล้ว ทางรัฐบาลได้กำหนดเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของประชาชนที่จะใช้สิทธิทัวร์เที่ยวไทยไว้อย่างไรบ้าง ในส่วนของคุณสมบัติของผู้ใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทยจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปเท่านั้นจึงจะสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทัวร์เที่ยวไทยได้และอย่างที่ทราบเป็นอย่างดีว่าทัวร์เที่ยวไทยคือโครงการรัฐที่จะช่วยออกค่าทัวร์ให้คุณมากถึง 40% แต่ไม่เกินรายละ 5,000 บาท เพราะฉะนั้นส่วนเกินนอกเหนือจากนี้คุณจะต้องเป็นผู้จ่าย ตัวอย่างเช่น ราคาทัวร์เที่ยวไทยผู้ประกอบการกำหนดราคาทัวร์ไว้ที่ 10,000 บาทต่อคน หากคุณใช้สิทธิทัวร์เที่ยวไทย รัฐบาลจะช่วยออกค่าใช้จ่ายให้คุณ 40% เท่ากับว่ารัฐบาลจะจ่ายให้คุณ 4,000 บาทและคุณเป็นผู้จ่ายส่วนที่เหลือ 6,000 บาทนั่นเอง

 

ทัวร์เที่ยวไทยลงทะเบียนวันไหนได้บ้าง

ชื่อว่าหลายคนในที่นี้ที่เริ่มสนใจโครงการทัวร์เที่ยวไทยก็คงอยากจะทราาบว่าทัวร์เที่ยวไทยลงทะเบียนวันไหนได้บ้างหรือต้องลงทะเบียนก่อนใช้สิทธิกี่วัน ในส่วนของการลงทะเบียนทัวร์เที่ยวไทย 5000 รัฐบาลได้เปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 หรือจนกว่าสิทธิจะหมด ซึ่งผู้ที่สนใจจะซื้อทัวร์ผ่านโครงการทัวร์เที่ยวไทยจะต้องลงทะเบียนใช้สิทธิล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางและทัวร์ที่คุณเลือกจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย 3 วัน 2 คืนจึงจะสามารถใช้สิทธิทัวร์เที่ยวไทยได้