กู้ ธกส


กู้ ธกส สำหรับลูกค้าและชาวเกษตรกร
รายได้ - ไม่กำหนดเงินเดือน
จำนวนดอกเบี้ย - ไม่เกิน 14% ต่อปี
อายุ - ไม่กำหนดอายุอาชีพเกษตรกร ต้องการใช้เงินด่วน ต้องเลือก สินเชื่อกู้ ธกส 2566

หากคุณเป็นคนที่ประกอบอาชีพเกษตรกร เป็นเจ้าของไร่สวน ทำนา หรือเป็นครอบครัวของเกษตรกร คงต้องรู้จักธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษต หรือ ธกส เป็นอย่างดีอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นธนาคารที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบอาชีพในภาคการเกษตรในประเทศไทย ซึ่งสำหรับเกษตรกรที่ต้องการใช้เงินด่วนก็สามารถกู้ ธกส ผ่านสินเชื่อเงินด่วน a-cash โดยมีวงเงินให้กู้ยืมสูงสุดถึง 50,000 บาท สามารถทำการขอสินเชื่อได้ง่ายๆผ่านแอพพลิเคชั่นของ ธกส ทันที 

สินเชื่อเงินด่วนธกส มีอะไรบ้าง 2023

ธกส เป็นธนาคารที่ให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มเกษตรกร หรือครอบครัวของเกษตรกร ที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินในด้านต่างๆ รวมถึงการกู้เงินธนาคาร ธกส ด้วย โดยลูกค้าสามารถ กู้ ธกสได้ไม่ว่าจะเป็นการกู้ผ่านสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ หรือสินเชื่อกู้เงิน ธกส สำหรับลูกค้าสหกรณ์ กลุ่มองค์กร การเกษตรต่างๆ โดยมีสินเชื่อให้เลือกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ สินเชื่อ sme หรือสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เป็นต้น แต่สำหรับเกษตรกรที่ต้องการใช้เงินด่วนหรือกำลังมองหาสิ่งเชื่อเงินด่วน ธกส สินเชื่อกู้ ธกส A-cash คือ คำตอบที่ใช่สำหรับคุณ เพราะเป็นสินเชื่อกู้เงินฉุกเฉิน ธกส ที่อนุมัติไวให้เงินด่วนโอนเข้าบัญชี ทันใจช่วยตอบสนองทุกความต้องการของคุณได้แน่นอน 

กู้ ธกส สินเชื่อ A-cash คืออะไร

สินเชื่อ ธกส A-cash เป็นสินเชื่อเงินด่วน ธกส ตัวล่าสุดที่มีจุดประสงค์ในการขอสินเชื่อกู้ ธกส สำหรับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกร หรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกร โดยสามารถกู้เงินเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในครัวเรือนได้ ผ่านการสมัครทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ โดยมีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท โดยสามารถเบิกถอนได้หลายครั้งตามวงเงินที่มีอยู่ ไม่จำเป็นจะต้องเปิดออกมาใช้ทั้งก่อนสามารถเบิกเงินออกมาใช้ได้ผ่านบัตร ATM หรือบัตรเดบิต โดยมีอัตราดอกเบี้ยแบบ MRR แล้วมีกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปีนั บตั้งแต่วันที่ทำสัญญาเงินกู้ โดยหากกู้ ธกสส่งดอกเบี้ยครบ จะสามารถต่ออายุสัญญาได้ทันที โดยสินเชื่อกู้เงินฉุกเฉิน ธกส A-cash เป็นสินเชื่อที่ต้องใช้หลักประกันในการกู้ ได้แก่ การจำนองอสังหาริมทรัพย์และใช้บุคคลอย่างน้อย 2 คนเพื่อการค้ำประกัน เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรที่ต้องการใช้เงินด่วน ต้องการกู้เงินก้อน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับตัวเองหรือต้องการเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันผ่านการกู้ ธกสนั่นเอง 

ขอสินเชื่อ A-cash สมัครอย่างไร

ผู้ที่สนใจขอสินเชื่อ ธกสผ่านสินเชื่อ A-cash จะต้องมีเงื่อนไขคุณสมบัติเบื้องต้นในการกู้ คือ 

  • บุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป 
  • เป็นผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรที่มีบัญชีของธนาคาร ธกส อยู่แล้ว 
  • มีประวัติการชำระหนี้ดีหรือต้องไม่เคยกู้เงินธนาคาร ธกสมาก่อน 
  • ผู้กู้ต้องไม่อยู่ในระหว่างช่วงปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

โดยผู้ที่สนใจสามารถกู้ ธกส A-cash ได้โดยการสมัครที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทุกสาขาหรือสอบถามรายละเอียดผ่าน Call Center 02-555-0555 หรือทางแอพลิเคชั่นกู้ด่วน BAAC Family ตลอด 24 ชั่วโมง 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้